ANBI

Stichting Voedseltuin Boxtel eo heeft de zogenaamde ANBI-status. Dit houdt in dat zij als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om deze ANBI-status te kunnen behouden, verstrekt Stichting Voedseltuin Boxtel kerninformatie. Op grond van de ANBI-status hoeft Stichting Voedseltuin Boxtel eo geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfrechtelijke verkrijgingen of giften. Onder voorwaarden zijn de schenkingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.

Op verzoek van de belastingdienst (voorwaarden ANBI-status) vermelden we hieronder de volgende gegevens.

Naam instelling                 : Stichting Voedseltuin Boxtel en omstreken

Bankrekening                     : NL31RABO0306883732

BTW-nummer                    : 85555 64 933

Kamer van Koophandel : KvK nummer 64205134

BTWnummer                      : 8555564933

Postadres                              : Vestdijkstraat 7, 5271EV St. Michielsgestel

Bezoekadres                        : Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel

Doelstellingen                    : de voedseltuin is een professioneel bedrijf, gerund door louter vrijwilligers. De stichting wil wekelijks verse groenten en klein fruit produceren voor de cliënten van de Voedselbank voor Boxtel e.o. en/of voor organisaties met dezelfde doelstellingen. Bovendien wil de voedseltuin kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door hen een werkervaringsplaats aan te bieden met begeleiding.

Beleidsplan                         : het beleid van de stichting is gedurende minstens 10 jaar gegarandeerd op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel – op twee percelen van samen ca 7000 m2 – te kunnen functioneren, met het oog op een langere periode. Alle benodigde investeringen worden gedaan door donaties, subsidies en sponsoring. De stichting heeft geen winstoogmerk. Jaarlijkse kosten worden opgebracht door donaties en het aanbieden van teamsessies aan bedrijven en organisaties. Want de stichting heeft geen opbrengsten in geld, wel jaarlijkse (beperkte) kosten. De stichting wil educatie verzorgen over voedsel aan jong en oud. Ook wil de stichting de biodiversiteit versterken in het gebied, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur. Verder bevordert de stichting samenwerking tussen deelnemende partijen aan de  voedseltuin.

Bestuur                                 : het bestuur telt vier leden.

Beloningsbeleid                : bestuur en medewerkers van de voedseltuin zijn allen vrijwilliger en/of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Niemand wordt gehonoreerd in geld door de stichting. Er zijn ook geen financiële vergoedingen voor de vrijwilligers. Alleen die kosten worden vergoed, die rechtstreeks verband houden met kosten voor de voedseltuin.

Actuele activiteiten          : begin 2017 is definitief bericht ontvangen van de gemeente Boxtel, dat – zonder kosten – twee percelen beschikbaar worden gesteld voor een termijn van minimaal 10 jaren. Het eerste perceel (ca 3500 m2) is inmiddels (datum mei 2017) ruim in gebruik genomen en actief als voedseltuin. De eerste oogsten zijn gerealiseerd en aan de Voedselbank overhandigd. Het tweede perceel (ca 3500 m2) zal na de zomerperiode in orde zijn gemaakt door de gemeente en kan dan – na enkele bewerkingen) in het voorjaar van 2018 ook in gebruik genomen worden als voedseltuin.

Financiën                              : de recent gedane investeringen zijn: het omheinen van het eerste perceel, aanbrengen van een hekwerk en stalen matten tegen konijnen. Ook krijgt de al aanwezige schaftwagen een opknapbeurt (aanleg van leidingen voor drinkwater en elektriciteit, het plaatsen van een keukenblok). Er is fors geïnvesteerd aan het opknappen van de jarenlang verwaarloosde infrastructuur van de beregeningsinstallatie, en een nieuwe pomp aangebracht. Ook zijn zgn. ‘nepvogels’ aangeschaft om oogstschade door vooral duiven te beperken. De totale investeringen zijn begroot op ca 60.000 euro. Er zijn subsidies ontvangen van Stichting het Groene Woud, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Oranjefonds. Plus bijdragen van de Vincentiusvereniging en de Lionsclub Dommel & Aa (Boxtel e.o.).

Website                                  : www.voedseltuinboxtel.nl