Historie

In mei 2015 heeft initiatiefnemer en projectleider Theodoor van Leeuwen de eerste contacten gelegd met diverse in Boxtel actieve partijen. Vraag was: “Bent u bereid mee te doen aan de pogingen een voedseltuin te realiseren voor de cliënten van de Voedselbank voor Boxtel-Haaren-Sint Oedenrode? Het gaat om een professionele tuin, een plek waar verse groenten, klein fruit en honing wordt geproduceerd door ervaren vrijwilligers.”

Hierop is alom positief gereageerd. Daarop is overleg gevraagd en gekregen met Burgemeester & Wethouders van Boxtel. Vraag aan dit college is: “Wilt u meewerken? Wilt u een perceel grond ter beschikking stellen en een startbedrag om de eerste kosten te kunnen maken?” Het antwoord is direct enthousiast en positief. De medewerking die we krijgen vanuit het gemeentehuis maakt de nieuwe slogan van de gemeente “Meewerkend Boxtel” zeer waar.

Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen. Allen reageerden positief.

Het is nodig over een flink stuk grond te kunnen beschikken, om structureel aanvoer van verse groenten en klein fruit aan de Voedselbank te kunnen garanderen. Omdat ook Helicon Groenopleidingen partner ** is, heeft het zeer veel voordelen, als de grond die deze opleiding wil gebruiken voor praktijklessen, in de nabijheid ligt van de voedseltuin. Samen zochten we dan ook in 2015-2016 met de gemeente naar geschikte locaties. Tot tweemaal toe bleek – na gedegen onderzoek door het gespecialiseerde bedrijf Milon uit Schijndel – dat de bodem van de gevonden percelen dusdanig vervuild waren, dat het gebruik als moestuin onverantwoord zou zijn. Er volgen onderhandelingen met een andere grondeigenaar, die bereid is zaken te doen. Nog voordat we die gesprekken succesvol afronden, komt het aanbod van ‘t Collectief van bedrijven/organisaties, die het voormalige terrein van De Kleine Aarde gaat beheren. Dit Collectief vraagt of onze voedseltuin daar een plek zou willen krijgen. Het antwoord van onze kant is eenduidig: Ja, graag!

** In februari 2019 krijgt ons bestuur onverwacht een nare brief van de kersverse nieuwe algemeen leider van Helicon dat er geen sprake is en was van samenwerking. Iedereen waarmee wij gesprekken voerden, mee samenwerkten en waarmee we ook schriftelijke afspraken hebben gemaakt, zijn ‘onbevoegd verklaard’. Hoe vreemd zit onze wereld er soms uit….

    

Twee naast elkaar gelegen percelen, van totaal circa 6000 m2 netto tuinoppervlakte zijn beschikbaar. Er moest nog wel een ‘best veel werk’ verricht worden om die twee percelen tuinklaar te maken. We startten voorjaar 2017 met het eerste, zogenaamde Doolhofperceel. In najaar 2017 is het andere perceel aangepakt, waar het Eco-gebouw stond. Begin 2018 zijn beide percelen als echte voedseltuin in gebruik. We zijn dankbaar voor en trots op de geweldige hulp uit de Boxtelse gemeenschap (bedrijven, organisaties, particulieren en de gemeente).

Hierboven is het Doolhofperceel te zien. Voorzien van een omheining van kastanjehekwerk, compleet gemaakt met een prachtige toegangspoort. Deze poort is een cadeau van een van de medewerkers van onze tuin. De boerenkool is gedeeltelijk beschermd tegen aanvallen van duiven. Er zijn drie ‘rovers’ op de tuin ervaren: duiven, slakken en konijnen. Daartegen zijn we ons aan het beschermen. Een lastige klus.

Zo werkte de firma Van Pinxteren aan de schoonmaak van het zogenaamde Eco-perceel. Wonderlijk hoe zorgvuldig en met welk gemak deze medewerker Kees zijn machine wist te manoeuvreren op dit lastige perceel. Het is dan ook allemaal dik voor elkaar gekomen…

Inmiddels zijn er fruitbomen geplant, staan er flinke rabarberplanten en ook een behoorlijk aantal messenstruikjes op het Eco-perceel. En met grote hulp van de Lionsclub Dommel & Aa is om dit tweede perceel ook kippengaas aangebracht, mest erop gekruid en de meidoornhaag is flink ingekort. Die haag gaf voorheen erg veel schaduw op de tuin. Nu niet meer.

 

 

Na twee volle seizoenen 2017 en 2018 kunnen we spreken van een volgroeide voedseltuin. Er zijn mooie resultaten behaald. Wekelijks is in het tuinseizoen een goede productie geleverd aan de Voedselbank. En in/op de tuin waren elk seizoen zo’n 40 verschillende vrijwilligers aan het werk. We konden steeds rekenen op een 25-tal mensen per week, dagelijks tussen de 6 en 10 mannen en vrouwen. Samen kunnen we veel. En samen maken we veel plezier.