Historie

In mei 2015 heeft initiatiefnemer Theodoor van Leeuwen de eerste contacten gelegd met diverse in Boxtel actieve partijen. Vraag was: “Bent u bereid mee te doen aan de pogingen een voedseltuin te realiseren voor de cliënten van de Voedselbank voor Boxtel-Haaren-Sint Oedenrode? Het gaat om een professionele tuin, een plek waar verse groenten, klein fruit en honing wordt geproduceerd door ervaren vrijwilligers.”

Hierop is alom positief gereageerd. Daarop is overleg gevoerd met Burgemeester & Wethouders van Boxtel. Vraag aan dit college is: “Wilt u meewerken? Wilt u een perceel grond ter beschikking stellen en een startbedrag om de eerste kosten te kunnen maken?” Het antwoord is direct enthousiast en positief.

Het is nodig over een flink stuk grond te kunnen beschikken, om structureel aanvoer van verse groenten en klein fruit aan de Voedselbank te kunnen garanderen.  Helicon Groenopleidingen zou als partner de de tuin willen gebruiken voor praktijklessen. Samen zochten we dan ook in 2015-2016 met de gemeente naar geschikte locaties. Tot tweemaal toe bleek – na gedegen onderzoek door het gespecialiseerde bedrijf Milon uit Schijndel – dat de bodem van de gevonden percelen dusdanig vervuild waren, dat het gebruik als moestuin onverantwoord zou zijn. 

In de loop van 2016 krijgt ’t Collectief van bedrijven/organisaties van gemeente Boxtel het beheer van het voormalige terrein van De Kleine Aarde gegund. Dit Collectief vraagt of onze Voedseltuin daar een plek zou willen krijgen. Het antwoord van onze kant is eenduidig: Ja, graag! De Voedseltuin gaat volle vaart van start.

 

 

    

 

Twee naast elkaar gelegen percelen aan de noord-oostzijde van het terrein De Kleine Aarde, van totaal circa 6000 m2 netto tuinoppervlakte, zijn beschikbaar. Er moest nog wel een ‘best veel werk’ verricht worden om die twee percelen tuinklaar te maken. We startten voorjaar 2017 met het eerste deel, zogenaamde Doolhofperceel. In winter 2017-2018  is het andere perceel aangepakt, waar het Eco-gebouw stond. Begin 2018 zijn beide percelen als echte voedseltuin in gebruik.

Hierboven is het Doolhofperceel te zien. Voorzien van een omheining van kastanjehekwerk, compleet gemaakt met een prachtige toegangspoort. Deze poort is een cadeau van een van de medewerkers van onze tuin. De boerenkool is gedeeltelijk beschermd tegen aanvallen van duiven en eksters. Er zijn drie ‘rovers’ op de tuin ervaren: grote vogels, slakken en konijnen. Daartegen zijn we ons aan het beschermen. Een lastige klus.

Zo werkte de firma Van Pinxteren aan de schoonmaak van het Eco-perceel. Wonderlijk hoe zorgvuldig en met welk gemak deze medewerker Kees zijn machine wist te manoeuvreren op dit lastige perceel. Het is dan ook allemaal dik voor elkaar gekomen…

Er werden op het Eco-perceel fruitbomen geplant, rabarberplanten en ‘messenstruikjes . En met grote hulp van de Lionsclub Dommel & Aa is om dit tweede perceel ook kippengaas aangebracht, mest erop gekruid en de verwaarloosde wilgen en meidoornhaag zijn gesnoeid.

 

 

Na twee volle seizoenen 2017 en 2018 kunnen we spreken van een groeizame voedseltuin. Er zijn mooie resultaten behaald. Wekelijks is in het tuinseizoen een goede productie geleverd aan de Voedselbank. En in/op de tuin waren elk seizoen zo’n 40 verschillende vrijwilligers aan het werk. We konden steeds rekenen op een 25-tal mensen per week, dagelijks tussen de 6 en 10 mannen en vrouwen. Samen kunnen we veel. En samen maken we veel plezier.

In 2019 en 2020 ontwikkelt de Voedseltuin zich verder: Ecologisch werken en toepassen van permacultuur-principes. Samen met Reclassering Nederland worden braambossen gesnoeid, takkenrillen en platte bakken opgebouwd. Een kwekerijhoek wordt ingericht en eind 2021 komt er een nieuwe koude kas op het Doolhofperceel. Vrijwilligers leggen een bloemenhoek aan in de uiterste noord-oosthoek , meerjarige bloeiende planten die insecten trekken die ons helpen bij de bevruchting van de fruitbomen: de Leeuwenhoek.

Eind 2020 heft ’t Collectief zichzelf op en in 2021 wordt er een nieuw beheerplan voor het gehele terrein De Kleine Aarde ontwikkeld. Besluitvorming in de gemeenteraad Boxtel oktober 2021. De Voedseltuin wordt in dat plan een inspiratiebron genoemd. Wordt vervolgd.

 

 

Het eerste ontwerp van 2017