Locatie tuin

Onze voedseltuin ziet er over enkele jaren zo uit, als hieronder is te zien.  De jonge illustrator Menno Schelle uit Boxtel maakte voor ons in januari 2017 een concreet ‘plaatje’. Inmiddels (mei 2018) is al veel concreet gemaakt. Alleen de plaats van de groenten-dome (ook wel onze iglo genoemd) is gewijzigd. Die staat op het Doolhofperceel, precies onder de bolwoning.

 

In 2017 is alleen het eerste perceel in gebruik, het zogenaamde Doolhofperceel. Dit deel van onze tuin is 2.500 m2 groot. Er is een doolhof weggehaald door het loonbedrijf van Marcel van Pinxteren. Daarna groef Oxalis, het hoveniersbedrijf van Antoon van de Langenberg, sleuven rond het tuinperceel. Daar zijn stalen matten (eerst door de helft gedaan) ingezet, zodat de konijnen geen kans hebben op de tuin te komen. Zodra de sleuven weer waren gedicht, zijn de bestaande kastanjehekken van elders uit het terrein hier tegenaan geplaatst. Acht jaar lang is er geen echt onderhoud gepleegd op het terrein en dat is te merken. De kosten voor herstel en onderhoud zijn navenant.

Najaar 2017 is het tweede perceel (Eco-perceel) in orde gemaakt. Inmiddels is (april 2018) het hekwerk geplaatst. 2018 beginnen we dus met een complete tuin, met twee percelen.

We hebben in mei snel plantjes gekocht en geplaatst op het perceel. Zo’n dikke 15.000 in totaal. Venkel, andijvie, als, rode biet (kroot), koolrabi, spitskool, Chinese kool, ijsbergsla en prei. En we hebben bijzondere goede oogsten kunnen realiseren.

  

William Baaijens heeft geprobeerd de oude pomp voor de beregening te herstellen., In eerste instantie leek die het weer te doen, maar na een avondje begaf die het toch en is de volgende dag – met grote inzet van het team van William – een nieuwe pompinstallatie gehaald en aangebracht. Hulde voor dit snelle en effectieve werk. Anders was – door het enorm droge, warme weer, de gehele aangeplante tuin naar de verdoemenis gegaan. Water is noodzaak!

 

Terugkijkend op ons eerste proefjaar zijn we zeer tevreden over behaalde resultaten: een steeds goede oogst en bijzonder prettige samenwerking met een flinke groep vrijwilligers! Nu gaan we in 2018 er weer volle bak tegenaan. Kijken we of de resultaten van 2017 kunnen worden verbeterd….