Samenwerking

Voedseltuin Boxtel e.o.¬†werkt samen met verschillende partijen en krijgt veel steun van onderstaande bedrijven en organisaties. Helaas moeten we erbij vermelden, dat met ingang van het derde tuinseizoen (2019) de Helicondirectie heeft besloten niet meer met ons samen te werken. Zonder overleg vooraf. Een trieste zaak, een smet op het blazoen van Helicon. Een rare vertoning. Misschien komt de directie erop terug? Daarom plaatsen we toch het logo van deze onderwijsorganisatie hier. We kunnen het niet geloven…

Voedselbank Boxtel en omstreken

Gemeente Boxtel

Helicon Opleidingen

Vincentiusvereniging Boxtel

WSD Groep

KBO Boxtel

Waterschap De Dommel

Contour De Twern

Woonstichting St. Joseph

Stichting Brabants Centrum

Het Groene Woud Fonds

Biologische Boerderij De Schoffel

Stichting Food4Bees

Imkerij Martin Tholen (lid Ambrosius)

Wij zijn vermelde organisaties zeer erkentelijk.

Bijzonder is te vermelden, dat Helicon Opleidingen in Boxtel ons zelf in 2016 heeft gevraagd hun partner te willen zijn en de gewenste voedseltuin te vestigen op het terrein van De Kleine Aarde. Voorafgaand aan dit verzoek zijn we samen met Helicon gaan zoeken naar een terrein van 2 tot 2,5 hectaren, zodat de praktijkgrond voor de groenschool naast onze voedseltuin gevestigd kon worden. Deze samenwerking wordt door beide partijen van grote waarde geacht. Wij als tuinorganisatie kunnen profiteren van de kennis en kunde van Helicon, krijgen extra handjes ter beschikking door het werk van hun leerlingen. Deze leerlingen leren door met ons samen te werken, dat in onze samenleving er ook mensen zijn die tegenslag te verwerken hebben. Mensen die hulp hard nodig hebben.