Samenwerking

Voedseltuin Boxtel e.o. werkt samen met verschillende partijen en krijgt veel steun van:

Voedselbank Boxtel en omstreken

Gemeente Boxtel

Helicon Opleidingen

Vincentiusvereniging Boxtel

WSD Groep

KBO Boxtel

Waterschap De Dommel

Contour De Twern

Woonstichting St. Joseph

Stichting Brabants Centrum

Het Groene Woud Fonds

Biologische Boerderij De Schoffel

Stichting Food4Bees

Imkerij Martin Tholen (lid Ambrosius)

Wij zijn deze organisaties, die ons met raad en daad steunen, zeer erkentelijk.

Bijzonder is te vermelden, dat Helicon Opleidingen in Boxtel ons heeft gevraagd hun partner te willen zijn en de gewenste voedseltuin te vestigen op het terrein van De Kleine Aarde. Deze samenwerking is voor beide partijen van grote waarde. Wij als tuinorganisatie kunnen profiteren van de kennis en kunde van Helicon, krijgen extra handjes ter beschikking door het werk van hun leerlingen. Deze leerlingen leren door met ons samen te werken, dat in onze samenleving er ook mensen zijn die tegenslag te verwerken hebben. Mensen die hulp hard nodig hebben.