Contact

De voedseltuin is per begin 2017 gevestigd op het terrein van De Kleine Aarde. Een bijzondere en historische locatie. Hier is het begrip duurzaamheid uitgevonden. Adres: Het Klaverblad 13 (5283 TV) Boxtel. Velen hebben ervan en erover gehoord. Opvallend is, dat heel wat bezoekers (ook echte Boxtelaren) dit terrein niet altijd goed weten te vinden.

Voorjaar 2017 zijn de eerste, voorbereidende werkzaamheden gestart en is het Doolhofperceel in gebruik genomen. Intussen is het tweede volle seizoen alweer voorbij. In 2018 is ook een tweede deel van de tuin in gebruik: het Eco-perceel. En met succes!

   

Bereik

  • tuinleider: Maria van den Hoogen
  • telefoon: 06 2747 8141‬
  • mail: mvandenhoogen@chello.nl

Stichting Voedseltuin Boxtel eo

  • Secretaris: Jan Boogers
  • Dommeloord 25
  • 5283 LL Boxtel
  • NL31RABO0306883732
  • KvK nummer 64205134
  • BTWnummer: 85555 64 933
  • e-mail: jancboogers@gmail.com
Het project van de voedseltuin is een initiatief van Theodoor van Leeuwen, hij werkt vanaf oktober 2019 als ambassadeur van de tuin. Hij onderhoudt de contacten met belanghebbende en belangstellende mensen, bedrijven en organisaties. Theodoor vervulde deze rol eerder bij de totstandkoming van Voedseltuin Villanueva in de gemeente ‘s-Hertogenbosch (2014).

Tuinleiding en tuinwerkers

De tuin werkt als een bedrijf. De dagelijkse leiding is in handen van een groep tuinleiders: Maria van den Hoogen, Michel der Kinderen, geassisteerd door Cliff Pulles, Amanda van Oudheusden en Hetty Schuurkes. In seizoen 2017 waren er zo’n 20 vrijwilligers die ieder een of meer dagdelen actief waren. In 2018 nam dit aantal gestaag toe tot wekelijks circa 25 m/v structureel. Dit jaar (2019) ligt het aantal rond de 30 tuinwerkers. Sommigen zijn er een dagdeel per week, anderen meer. Iedereen is welkom. Met of zonder ‘groene vingers’. In totaal kwamen al ruim 100 vrijwilligers op onze voedseltuin werken. Heel bijzonder. Voor een kwart van de tuinwerkers is het een vorm van zeer zinvolle vrijetijdsbesteding ten behoeve van de arme medemens. Het gros van de medewerkers heeft om allerlei redenen ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en een behoorlijk aantal van hen slaagt erin na een periode bij ons te werken weer terug te keren in het reguliere arbeidsproces. Ook heel bijzonder.

Werktijden (nieuw!)

In het zomerseizoen is de tuin op elke werkdag actief van 8.00 tot 13.00 uur. Om circa 10.00 uur is er een koffiepauze. U bent van harte welkom. Het is prettig als u zich vooraf even meldt, maar dat hoeft niet…

In de herfst, winter en vroege voorjaar werken we afhankelijk van de weersomstandigheden en de moestuinkalender. Wisselende ochtenden, soms maar tweemaal per week, soms vaker, steeds van 9.00 – 12.30 uur. Je kunt ons altijd bellen.