Tuin in beeld

Onze Voedseltuin ligt op het terrein van De Kleine Aarde. We hebben 2 teeltpercelen aan weerszijden van het Julianalaantje. Het  Doolhofperceel is mei 2017 in gebruik genomen. Het Eco-perceel is in de loop van 2018 ook ’tuinklaar’ gemaakt.

Het Doolhofperceel ziet er in juni 2017 zo uit, al heel vruchtbaar:

Bij het Doolhofperceel staat de Pipowagen waar we koffie en thee zetten, ons zomerverblijf. Bij het Ecoperceel vind je de groenten-spoelplaats en een zeecontainer voor het handgereedschap. Ieder jaar ontwikkelt de Voedseltuin zich verder, een extra spoelplaats, nieuwe teelten, handgemaakte vogelverschrikkers, een woordenpad en nog veel meer. Neem maar een kijkje: