Vrijwilligers

Voor de nieuwe voedseltuin zijn bijna het gehele jaar een flink aantal vrijwilligers nodig. Ervaring met werken in een tuin is niet noodzakelijk, zeker geen voorwaarde, maar wel prettig. Vrijwilligers werken zonder betaling (onbezoldigd). Iedereen die op onze tuin werkt, is – na ondertekening van een vrijwilligerscontract – verzekerd via de gemeente Boxtel. In dit contract staan naam, adres en woonplaats, bereikgegevens (telefoon en mailadres) en er is een gedragscode bijgevoegd. Daarin staat dat zowel de vrijwilliger als de organisatie zich correct dienen te gedragen.

Wat levert het op?

Werken op de voedseltuin is aangenaam werken in de buitenlucht, op een schitterende locatie, samen met prettige collega’s. “We hebben het hier echt goed samen!” horen we vaak zeggen. Werken in een veilige omgeving in de gezonde buitenlucht. Dat is gewoon fijn! Soms, als er genoeg te oogsten is, krijgen medewerkers ook verse groenten mee naar huis. Voor wie dat wil.

Tuinleiders

De voedseltuin is onder beheer van de Stichting Voedseltuin Boxtel. Het bestuur delegeert het werk aan de tuinleiders. Zij regelen alles wat in de tuin moet gebeuren. Zowel inkoop van materialen en planten, compost, mest, enz. als de uitvoering van werkzaamheden in de tuin. Ook het onderhoud van de machines en het tuinmateriaal is de verantwoordelijkheid van de leiders. De tuin is verdeeld in een aantal tuinvakken. Jaarlijks wisselen de teelten per tuinvak. Het werk wordt gedaan volgens opgestelde inrichtings- en teeltplannen.

Er zijn minimaal twee tuinleiders, waarvan er altijd één aanwezig is tijdens de werkdagen. Het zijn ervaren leidinggevenden, die echt van wanten weten.  Affiniteit voor ‘groen’ is voor onze mensen wel prettig, maar geen harde voorwaarde. Het werk is gewoon buiten.

Tuinmedewerkers

aardbeienEr zijn voor de gehele voedseltuin (nu beide percelen in gebruik zijn) circa 25 tuinmedewerkers nodig. Elke werkdag zijn er 6 tot 10 medewerkers noodzakelijk om het werk goed te kunnen uitvoeren. We starten om 8.00 uur (lente en zomer) en om 9.00 uur (herfst en winter) en stoppen om 12.30-13.00 uur. De gebruikte materialen en gereedschappen worden eerst schoongemaakt en teruggeplaatst in de zeecontainer/opbergruimte.

Medewerkers verbinden zich voor één of meer dagdelen (4 uur) per week of maken een andere afspraak met de tuinleiders. Wie liever om 9.00 uur begint, dat is ook prima. Als het maar handig en duidelijk is. Op de tuin moeten we kunnen rekenen op de afspraken die vrijwilligers maken. Het is van niet van belang dat je ‘groene vingers’ hebt, maar wel dat je je prettig voelt in de buitenlucht te werken in een groentetuin.

Handige mensen

In bepaalde gevallen is er gedurende een bepaalde tijd ook behoefte aan echt handige mensen, die een schuur kunnen bouwen, en/of de zeecontainer handig kunnen indelen. Er zijn allerlei eenmalige klusjes en ook klusjes die vaker per jaar moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld werken met de bosmaaier, onderhoud van de Pipowagen, onderhoud van de omheining en gereedschappen. Wie daarvoor voelt kan ook (graag) contact met ons opnemen. Alle hulp is van harte welkom. Meld je aan bij de tuinleiders (06-27478414 of mail mvandenhoogen@chello.nl).

Werktijden

In het zomerseizoen is de tuin op elke werkdag actief van 8.00 tot 13.00 uur. Om circa 10.00 uur is er een koffiepauze. U bent van harte welkom. Het is prettig als u zich vooraf even meldt, maar dat hoeft niet…

In de herfst, winter en het vroege voorjaar werken we afhankelijk van de weersomstandigheden en de moestuinkalender. Wisselende ochtenden, soms maar tweemaal per week, soms vaker, steeds van 9.00 – 12.30 uur. Je kunt ons altijd bellen.

Rond Kerst en Oud-en-Nieuw zijn we 2 à 3 weken gesloten.

Aanmelden

U kunt zich melden bij de tuinleiders zelf, maar ook via Contour De Twern, bij vrijwilligersconsulent Arnold van de Wiel. Telefoon 0411-655899 of mailen naar arnoldvandewiel@contourdetwern.nl. Van harte welkom!