Vrijwilligers

Op onze Voedseltuin werken bijna het  jaar rond een flink aantal vrijwilligers. Ervaring met werken in een tuin is niet noodzakelijk, zeker geen voorwaarde, maar wel prettig. Onze vrijwilligers werken zonder betaling (onbezoldigd). Iedereen die op onze tuin werkt, is – na ondertekening van een vrijwilligerscontract – verzekerd via de gemeente Boxtel. In dit contract staan naam, adres en woonplaats, bereikgegevens (telefoon en mailadres) en er is een gedragscode bijgevoegd. Daarin staat dat zowel de vrijwilliger als de organisatie zich correct dienen te gedragen.

Wat levert het op?

Werken op de voedseltuin is aangenaam werken in de buitenlucht, op een schitterende locatie, samen met prettige collega’s. “We hebben het hier echt goed samen!” horen we vaak zeggen. Werken in een veilige omgeving in de gezonde buitenlucht. Dat is gewoon fijn! Als er genoeg te oogsten is, krijgen tuinwerkers ook verse groenten mee naar huis.

Tuinleidersteam

De Voedseltuin valt onder beheer van de Stichting Voedseltuin Boxtel. Het bestuur delegeert het werk aan de tuinleiders. Zij regelen alles wat in de tuin moet gebeuren. Zowel inkoop van materialen, plantgoed, zaden en compost  als de uitvoering van werkzaamheden in de tuin. Ook het onderhoud van de machines en het tuinmateriaal is de verantwoordelijkheid van de tuinleiders. De tuin is verdeeld in een aantal tuinvakken. Jaarlijks wisselen de teelten per tuinvak. Het werk wordt gedaan volgens opgestelde vruchtwisselings- en teeltplannen.

Van het tuinleidersteam is altijd minimaal één tuinleider aanwezig tijdens de werkdagen. Het zijn ervaren leidinggevenden, die echt van wanten weten.

Tuinwerkers

aardbeienElke tuinwerkdag werken er 6 tot 14 tuinwerkers  om het werk goed te kunnen uitvoeren. We starten om 8.00 uur ( zomer) of om 9.00 uur (lente, herfst en winter) en stoppen rond 12.30-13.00 uur. De gebruikte materialen en gereedschappen worden eerst schoongemaakt en teruggeplaatst in de zeecontainer/veldschuur.

Tuinwerkers komen voor één of meer ochtenden per week of maken een andere afspraak met de tuinleiders. Wie liever om 9.00 uur begint of eerder weg moet, dat is ook prima. Als het maar handig en duidelijk is. Op de tuin moeten we kunnen rekenen op de afspraken die vrijwilligers maken. Het is van niet van belang dat je ‘groene vingers’ hebt, maar wel dat je je prettig voelt met in de buitenlucht werken in een groentetuin.

Handige mensen

Er zijn ook klussen voor echt handige mensen, die een hek kunnen repareren of de schuur handig kunnen indelen met stellingen. Er zijn allerlei eenmalige klusjes en ook klusjes die vaker per jaar moeten worden gedaan. Bijvoorbeeld werken met de bosmaaier, onderhoud van de Pipowagen, onderhoud van de omheining en gereedschappen. Wie daarvoor voelt kan ook (graag) contact met ons opnemen. Alle hulp is van harte welkom. Meld je aan bij de tuinleiders (06-27478414 of mail info@voedseltuinboxtel.nl).

Werktijden

In het zomerseizoen is de tuin op werkdagen actief van 8.00 tot 13.00 uur. Om circa 10.00 uur is er een koffiepauze. Je bent van harte welkom om de tuin te bezoeken en te oriënteren of tuinwerk iets voor jou is. Het is prettig als je je vooraf even meldt, maar dat hoeft niet. In de herfst, winter en het vroege voorjaar werken we afhankelijk van de weersomstandigheden en de moestuinkalender. Meestal op maandagen, woensdagen, vrijdagen. Wisselende ochtenden, soms maar tweemaal per week, soms vaker, steeds van 9.00 – 12.00 uur. Je kunt ons altijd bellen.

Rond Kerst en Oud-en-Nieuw zijn we 2 à 3 weken gesloten.

Aanmelden

Je kunt je melden bij de tuinleiders, per mail of op de tuin, maar ook via het vrijwilligerssteunpunt van Contour De Twern Boxtel : https://vrijwilligersboxtel.nl/

Vertrouwenspersoon

Heb jij als vrijwilliger of bestuurder in een organisatie te maken met ongewenst gedrag? Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of pesten? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze zoekt vertrouwelijk met jou naar een oplossing.

Els van Esch
In Boxtel vervult Els van Esch de rol van vertrouwenspersoon. Vanuit haar professionele achtergrond steunt en adviseert zij iedereen met een klacht. Zij onderneemt zelf geen actie zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Aan besturen van vrijwilligersorganisaties geeft ze op verzoek voorlichting en beleidsadvies.

Wanneer melden?
Wat voor de één voelt als intimidatie, is voor de ander een onschuldig geintje. Maar als vrijwilliger dien je je veilig en onbelast te voelen. Je kunt zeggen dat gedrag ongewenst is zodra de ander dit als kwetsend, bedreigend of pijnlijk ervaart.
Contact: Els van Esch 06 573 15 416 vertrouwenspersoon@vrijwilligersboxtel.nl