Organisatie

De organisatie van de Voedseltuin De Kleine Aarde is in handen van het bestuur. Op de tuin zijn de vrijwilligers aan het werk, volgens een schema (teeltplan) van Helicon Groenopleidingen. De vrijwilligers worden aangestuurd door tuincoördinatoren. Zij delen de vrijwilligers in op een schema, in goed overleg met hen zelf uiteraard. Iedere werkdag is de tuin geopend van 9.00 tot 14.00 uur. Om ca 12.30u is een korte lunchpauze.

 

Bestuur

De tuin wordt bestuurd door de Stichting Voedseltuin Boxtel eo. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. Jan Balk is de verbindende man tussen de Voedselbank en de Voedseltuin.

Peter van As, voorzitter

Jan Boogers, secretaris

René Dankers

René Dankers, penningmeester

Jan Balk

Jan Balk, bestuurslid

Theodoor van Leeuwen, bestuurslid

Correspondentieadres

Stichting Voedseltuin Boxtel eo, Dommeloord 25, 5283 LL Boxtel (zie verder onder CONTACT)

Leiding

Het project van de voedseltuin is een initiatief van Theodoor van Leeuwen (mail: tvleeuwen@xs4all.nl). Hij vervulde eerder de zelfde rol als projectleider bij de totstandkoming van Voedseltuin Villanueva in ‘s-Hertogenbosch (Vlijmenseweg, even voorbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis). Sinds begin 2017 is Theodoor tuinbaas en geeft hij dagelijks leiding aan een groep van circa 25 vrijwilligers. Van 9.00 tot 14.00 uur zijn 6 tot 10 mensen op de voedseltuin aan het werk, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.In het naseizoen (oktober/november is de tuin open op dinsdag- en vrijdagochtend, omdat er dan minder werk te doen is.

Er is behoefte aan extra mensen met ervaring als (volks)tuinder, met ook leidinggevende kennis en ervaring, die een of meer dagdelen als mede-tuinbaas de leiding voor hun rekening willen nemen. Het plan is, zoals in ‘s-Hertogenbosch, met enkele tuinleiders de onderneming te runnen.

Communicatie

Er is binnen het bestuur ruimte voor iemand die zich bezighoudt met de communicatie over ons project. Het gaat hierbij om contacten met de ondersteunende organisaties, de sponsoren, de overheid en de media. Deze vacature is vanaf heden (mei 2018) geopend. Reacties gaarne aan onze secretaris Jan Boogers (jboogers@home.nl).