Organisatie

De organisatie van de Voedseltuin De Kleine Aarde is in handen van het bestuur. Op de tuin zijn de vrijwilligers (tuinwerkers) aan het werk, volgens een schema (teeltplan). De vrijwilligers worden aangestuurd door tuinleiders. Zij delen de tuinwerkers in op een schema, in goed overleg met hen zelf uiteraard. Iedere werkdag is de tuin geopend van 8.00 tot 12.30 uur.

Bestuur

De tuin wordt bestuurd door de Stichting Voedseltuin Boxtel eo. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. Jan Balk is de verbindende man tussen de Voedselbank en de Voedseltuin.

Peter van As, voorzitter

Jan Boogers, secretaris

René Dankers

René Dankers, penningmeester

Jan Balk

Jan Balk, bestuurslid

Theodoor van Leeuwen, bestuurslid

Correspondentieadres

Stichting Voedseltuin Boxtel eo, Dommeloord 25, 5283 LL Boxtel (zie verder onder CONTACT)

Leiding

Het project van de voedseltuin is een initiatief van Theodoor van Leeuwen (mail: tvleeuwen@xs4all.nl). Hij vervulde eerder de zelfde rol als projectleider bij de totstandkoming van Voedseltuin Villanueva in ‘s-Hertogenbosch (Vlijmenseweg, even voorbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis). Van begin 2017 tot eind 2018 is Theodoor tuinbaas en gaf hij dagelijks leiding aan een groep van circa 25 vrijwilligers. Van 8.00 tot 12.30 uur zijn 6 tot 10 mensen op de voedseltuin aan het werk, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. In begin- en naseizoen (januari-maart en oktober/december) is de tuin beperkt open, omdat er dan minder werk te doen is.

Vanaf begin 2019 is de tuinleiding in handen van Maria van den Hoogen en Michel er Kinderen, geassisteerd door Amanda van Oudheusden en Hetty Schuurkes. Coördinator is Theodoor van Leeuwen.