Organisatie

De organisatie van de Voedseltuin De Kleine Aarde is in handen van het bestuur. Op de tuin zijn de vrijwilligers (tuinwerkers) aan het werk, volgens een schema (teeltplan). De vrijwilligers worden aangestuurd door tuinleiders. Zij delen de tuinwerkers in op een schema, in goed overleg met hen zelf uiteraard.

Bestuur

De tuin wordt bestuurd door de Stichting Voedseltuin Boxtel eo. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. Jan Balk is de verbindende man tussen de Voedselbank en de Voedseltuin.

Peter van As, voorzitter

Jan Boogers, secretaris

René Dankers

René Dankers, penningmeester

Jan Balk

Jan Balk, bestuurslid

Tanja Kliphuis

Tanja Kliphuis, bestuurslid

Correspondentieadres

Stichting Voedseltuin Boxtel eo, Dommeloord 25, 5283 LL Boxtel (zie verder onder CONTACT). Mail: jancboogers@gmail.com

Leiding

Het project van de voedseltuin is een initiatief van Theodoor van Leeuwen (mail: tvleeuwen@xs4all.nl). Hij vervulde eerder dezelfde rol als projectleider bij de totstandkoming van Voedseltuin Villanueva in ‘s-Hertogenbosch (Vlijmenseweg, even voorbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis). Van begin 2017 tot eind 2018 is Theodoor tuinbaas en geeft hij dagelijks leiding aan een groep van circa 25 vrijwilligers. Vanaf begin 2019 is de tuinleiding in handen van een groep tuinleiders: Maria van den Hoogen en Michel der Kinderen, geassisteerd door Cliff Pulles, Amanda van Oudheusden en Hetty Schuurkes. Coördinator is Maria van den Hoogen.

In het zomerseizoen is de tuin op elke werkdag actief van 8.00 tot 13.00 uur. Om circa 10.00 uur is er een koffiepauze. In de herfst, winter en vroege voorjaar werken we afhankelijk van de weersomstandigheden en de moestuinkalender. Wisselende ochtenden, soms maar tweemaal per week, soms vaker, steeds van 9.00 – 12.30 uur.

Projecten

Wij  werken ook aan onderwijsprojecten, technisch onderhoud en natuurontwikkeling op De Kleine Aarde. Daarvoor maken wij aparte afspraken. Neem contact met ons op voor een bijzonder project, zie onze Contact pagina