Organisatie

De organisatie van de Voedseltuin De Kleine Aarde is in handen van het bestuur. Op de tuin zijn de vrijwilligers (tuinwerkers) aan het werk volgens een schema (teeltplan). De vrijwilligers worden aangestuurd door tuinleiders. Zij delen de tuinwerkers in dagteams in, in goed overleg met de tuinwerkers zelf uiteraard.

Bestuur

De tuin wordt bestuurd door de Stichting Voedseltuin Boxtel eo. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. Jan Balk is de verbindende man tussen de Voedselbank en de Voedseltuin.

Peter van As, voorzitter

Jan Boogers, secretaris

René Dankers

René Dankers, penningmeester

Jan Balk

Jan Balk, bestuurslid

Tanja Kliphuis

Tanja Kliphuis, bestuurslid

Correspondentieadres

Stichting Voedseltuin Boxtel eo, Dommeloord 25, 5283 LL Boxtel (zie verder onder CONTACT). Mail: jancboogers@gmail.com

Tuindagen

De dagelijkse tuinleiding is in handen van een tuinleidersteam. Op een tuinwerkdag is er een lid van het team Tuinleider van Dienst. Coördinatie: Maria van den Hoogen. Mail: mvandenhoogen@chello.nl .

In het zomerseizoen is de tuin op elke werkdag actief van 8.00 tot 13.00 uur. Om circa 10.00 uur is er een koffiepauze. In de herfst, winter en vroege voorjaar werken we afhankelijk van de weersomstandigheden en de moestuinkalender. Wisselende ochtenden, soms maar tweemaal per week, soms vaker, steeds van 9.00 – 12.30 uur.

Projecten

Wij  werken ook aan onderwijsprojecten, technisch onderhoud en natuurontwikkeling op het terrein De Kleine Aarde. Daarvoor maken wij aparte afspraken. Neem contact met ons op voor een bijzonder project, zie onze Contact pagina

Gegevens organisatie

ANBI

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020