De ontdekking van de Stinzentuin

Ken jij een Stinzentuin? De tuinwerkers van de Voedseltuin hadden daar tot deze winter niet van gehoord. We staan er nu tijdens het koffiedrinken buiten letterlijk bovenop en we worden verrast door alle bloemen die nu al boven de grond komen.

Stinzentuinen zijn oud-Hollands cultuurgoed, oorspronkelijk aangelegd door rijke landgoedeigenaren op hun buitenplaatsen. Ook op De Kleine Aarde is er ooit een aangelegd. Stinzenplanten is de verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderende voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16e eeuw werden aangeplant rondom kastelen en landhuizen. Stinzenplanten zijn in de regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Deze planten zijn lang geleden van buiten Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te houden.

Direct links als je het hek van De Kleine Aarde inloopt, tussen de Van Coothhoeve en het bezoekersgebouw, ligt een kleine oude Stinzentuin. Hij valt niet op onder de oude platanen en eiken en bloeit alleen in het voorjaar. In de zomer , najaar en winter is er geen spoor van te bekennen. In de zomer is het fijn vertoeven in de schaduw van de grote bomen.

Woonstichting JOOST heeft tuinwerkers en reclasseringswerkers echter tijdelijk in de Van Coothhoeve winterverblijf geboden nu het water naar onze Pipowagen afgesloten is. Corona-proof looproutes naar toilet en tafeltjes en stoelen in de oude koestal zorgen ervoor dat we de hele winter door hebben kunnen werken. De Voedseltuin doet alles in de buitenlucht. We hebben werkroosters waarmee we op afstand van elkaar aan tuinklussen werken. Maar soms moeten we ook opwarmen en vooral: kannen vol koffie zetten die we buiten bij de Van Coothhoeve opdrinken. We zien daar elke week op onverwachte plekken nieuwe bloemetjes opkomen die we niet kennen.

Imker Martien vertelde ons over de oude tuin en de zeldzame plantjes die daar nog steeds groeien. Er is jarenlang geen onderhoud gepleegd, maar de natuur volgt haar eigen weg en veel soorten groeien en bloeien daar jaar na jaar. Op een bijzonder plekje staat de wilde boscyclaam. Om de puntjes van de opkomende bollen te beschermen hebben onze Italiaanse stagiaires van opvanghuis Laetitia zo goed mogelijk het oude looppad en randen van de Stinzentuin gemarkeerd met stokjes en takken.

We zien een paar pollen met sneeuwklokjes, de boerenkrokus, kleine narcissen en herfststijlloos. Kaasjeskruid komt op. Het meest bijzonder vinden we de tientallen mini-bloempjes die een blauwe waas vormen: de kleine sneeuwroem. Op andere plekken zien we de zeldzame rose holwortel opengaan. Honderden groene puntjes kondigen een zee van voorjaarsbloemen aan.

Werken op de Voedseltuin

Ook in maart een werkrooster met halve teams. We leggen tuinbonen en bouwen bonenstaken. Vanaf april weer hele teams aan het werk. Maak gerust een wandeling over de paden naar onze tuin, op zoek naar alles wat net boven de grond komt, wat al groeit en bloeit zoals het naaktbloeiende groot hoefblad.