Winterwerk in uitvoering

Winterwerk in uitvoering

Als de akkers in winterrust zijn, zijn boeren en tuinders druk met onderhoudswerk aan erf, gereedschap en teeltpercelen.  Ook op de Voedseltuin werken we in de winter door aan een flinke lijst met winterwerk.

Traditioneel hadden boerderijen vaak een geriefbos vlakbij aangeplant. Een geriefbos is een klein bos met bomen en struiken die ’s winters gesnoeid worden voor eigen gebruik. Het hout wat daar vandaan kwam noemen we  boerengeriefhout. Els, es, kastanje, wilg, het geriefbos leverde materiaal voor omheiningen, voor bezemstelen en bonenstaken en vroeger natuurlijk ook brandhout.

Op De Kleine Aarde groeit wel een klein voedselbos, maar geen geriefbos. We snoeien wel de wilgen die om de teeltpercelen staan maar daar komt niet genoeg boerengeriefhout vanaf om alle reparatie- en opbouwwerk aan de takkenrillen uit te voeren.

Geriefhout voor de Voedseltuin

We  bouwen deze winter hoge-netten-vakken op het Ecoperceel. De hoge netten beschermen de groenten tegen vogel- en konijnenvraat. Tegelijkertijd kunnen de tuinwerkers eronder schoffelen en oogsten. Dat vraagt veel lange palen en dwarsliggers. Het oude gekregen gereedschap heeft nieuwe stelen nodig.  De bonenstaken zijn aan vervanging toe. O ja, ook nog richtingborden voor bezoekers om de werkplaats en de teeltpercelen te vinden.

Lokaal en hergebruik

Zo lokaal werken als repareren met hout uit een eigen geriefbos kunnen we op onze tuin niet, maar dat proberen we wel zo goed mogelijk te benaderen. We kopen lokaal Nederlands hardhout, verzamelen wilgentenen in de omgeving en hergebruiken ieder plankje dat we krijgen. De lange kastanjepalen aangeschaft van de donatie van de Vincentiusvereniging, staan al in de werkplaats te wachten op de winterwerkers. De wilgenknotploeg van Natuurwerkgroep Boxtel waarschuwt ons als ze weer gaan snoeien en de eigenaar van de bomen de gesnoeide takken niet zelf gebruikt. En de richtingborden? Staan al in de verf, gekregen plankjes van de hobbyclub. Nu nog stelen voor gereedschap…

Welkom op de Voedseltuin

‘Blaast de noorderwind met een decembermaan, dan houdt de winter vier  maanden aan’. Timmermens, wilgensnoeier of winterwandelaar, ook in de winter is er veel te doen en te zien op de Voedseltuin. Bij sneeuw warmen we ons bij de kachel thuis. Kijk op de Voedseltuin-site als je ons wilt bereiken.