Ben jij vaak in de bonen?

In de bonen zijn betekent in de war zijn of met je gedachten ergens anders zijn. Die betekenis komt van een oud bijgeloof. Vroeger werd gedacht dat de geur van bloeiende tuinbonen een bedwelmend of hallucinerend effect kon hebben. Daardoor zou je duizelig of verward worden wanneer je te lang tussen de bloeiende tuinbonen was. Er werd zelfs geloofd dat je krankzinnig kon worden als je in slaap viel tussen de bonen. 

Wij worden alleen maar blij van tuinbonen. De tuinbonen zijn onze eerste nieuwe groenten  in het nieuwe jaar. We zaaien ze voor in kweekbakken in de koude kas en vanaf februari leggen we ze ook direct in de volle grond om te kiemen en te groeien.  Met plantjes van verschillende leeftijden spreiden we de oogsttijd. Zo kunnen we wekenlang bonen uitleveren aan de Voedselbank.

Muizen en luizen

Maar ook muizen zijn verlekkerd op tuinbonen, vooral in de winter wanneer ander voedsel schaars is.  Zelfs in onze kas graven ze de zaden op nog voor die de kans krijgen om te kiemen. Dus we dekken de kweekbakken af met plexiglas en doorzichtige deksels. Over de bonen in de volle grond zetten we een kleine tunnel met vliesdoek. Lichte vorst kunnen tuinbonen wel aan, maar het beschermt ook tegen muizen en de grond zal warmer blijven. We zaaien zo vroeg omdat we de zwarte bonenluis voor willen zijn. Tuinbonen zijn luizenmagneten. Hoe later je zaait, hoe meer werk je zult hebben met bestrijden van zwarte luis.

Tuinbonen

Groene vlinders op de koude grond.
Steevast opstijgend in de formatie
van je eigen plantersfantasie,
lachend om de grollen van
nachtvorst en natte sneeuw.
Geheide groeiers, tuinders trots.
Tot de hoogtegrens van 50 centimeter
wordt overschreden, de zone van
de zwarte bonenluis wordt betreden.
(Zo is het vaker in het leven,
ga je ergens heen, valt het tegen.)

Rouke van der Hoek
Uit: Bodemdaling 2005

Welkom op de Voedseltuin

‘Is februari zacht, de lente brengt ons vorst bij nacht’. Nieuwe groenteplantjes dekken we toe met vliesdoek om te beschermen tegen nachtvorst. Voor een wandeling over de tuin of om een helpende hand toe te steken: je vindt ons op maandag- , woensdag- en vrijdagmorgen bij de Pipowagen.