Er is een plekje voor iedereen op de Voedseltuin

De Voedseltuin heeft een warme winterjas aan.  Tuinwerkers en reclasseringswerkers hebben zij aan zij gewerkt om alle teeltbedden met stro te bedekken.  Dat beschermt onze bodem tegen wind, vorst en slagregens. Onze kostbare teeltbedden drogen niet uit, waaien niet weg, spoelen niet uit en weet je: de inslag van regen op je bodem is 500 maal erger op een blote bodem dan op een bedekte bodem. Het stro houdt het onkruid tegen en onder het strodekje floreert het bodemleven, vooral met pieren en zij zijn immers de motor van een vruchtbare bodem. In het voorjaar harken we het stro van de teeltbedden en vinden dan een rulle onkruidvrije bodem vol  met nuttig bodemleven, klaar voor weer een nieuw vruchtbaar teeltseizoen.

Onze tuinhelpers, vrijwilligers, van reclassering tot inburgeraars, van ons bestuur tot WSD-werkers, hebben ook bordjes aan de hekken gehangen en  daarop geschreven wat de Voedseltuin geeft en betekent. Je vindt bordjes met oer-Hollandse tegeltjeswijsheden: ‘Samen komt het goed’ en ‘Als je niet schoffelt, kun je niet oogsten’. Maar ook bordjes in het Pools, Arabisch ‘Dank je wel harde werkers’, Engels en zelfs Tigrinya: ‘Wees zuinig op de aarde en op elkaar’. Mijn favoriet is geschreven door de Italiaanse Madou uit het opvanghuis van Pierpaolo Flesia: ‘Qui nessuno è escluso’ : ‘Hier is niemand buitengesloten’.

En dat wensen alle tuinmensen ook u toe: veilige feestdagen, warm en beschermd,  en een vruchtbaar  Nieuw Jaar waarin we voor elkaar zorgen en niemand buitensluiten.

Tuinmensen van Voedseltuin Boxtel op De Kleine Aarde