Helicon haakt helaas af, weg is onze onderwijspartner!

Onlangs is helaas gebleken, dat de top van de organisatie van Helicon Groenopleidingen ‘de focus heeft gewijzigd’. Wat dit precies betekent? Waar het gaat om ondersteuning van onze voedseltuin, is het wel duidelijk: weg is onze onderwijspartner. Vroeg enkele jaren geleden nog de toenmalige directie van de vestiging van Helicon Boxtel of wij wilden samenwerken, nu is door de huidige leider van deze onderwijsinstelling gemeld, dat er geen vorm van samenwerken meer zal zijn. Dit bericht kwam schriftelijk, zonder enige vooroverleg. Ons bestuur heeft ervan kennisgenomen, maar zit wel met grote vraagtekens. Een door ons gevraagd gesprek is geweigerd. Inmiddels blijkt wel, dat een vierde locatie-directeur is benoemd in Boxtel en wij ook te maken hebben met een derde algemeen directeur voor de totale Helicon-organisatie. Over ‘afstand tot de markt’ gesproken… We zijn zeer teleurgesteld over deze gang van zaken en zullen dit bij gelegenheid ook melden bij Helicon. Als ons dat wordt toegestaan.