Kruiwagens kruien

De nieuwe compost komt! Het Voedseltuinwerk geeft in het vroege voorjaar groenten uitplanten maar  vooral veel kruiwagens compost kruien. We spitten de grond niet om maar brengen ieder jaar een nieuwe laag compost op de teeltbedden. Dat is goed voor het bodemleven en het broodnodige vruchtbaarder maken van onze zandgrond. We werken immers zonder kunstmest. Dat vraagt wel veel aandacht voor een vruchtbare bodem. We maken van tuin- en snoeiafval eigen compost, maar dat is niet voldoende om alle teeltbedden weer op te hogen. Sommige teeltbedden geven wel drie oogsten per seizoen. Met natuurcompost en champost vullen we onze eigen compost aan.

Een grote vrachtwagen van Comgoed  brengt gratis champost. Champost is de oude teeltbodem uit een champignonkwekerij. Champignons groeien op een compost uit paardenmest, stro, kalk, kippenmest, veen en schuimaarde. Na de teelt is deze voedingsbodem niet meer bruikbaar voor champignons. Die oude bodemlaag – vrij van ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden – noemen we champost. Met een hoog organische-stofgehalte is champost wel een perfecte bodemverbeteraar voor vollegrondsgroenteteelt. Daar zijn wij blij mee.

De Voedseltuin ligt niet aan een verharde weg. De bermen van het Julianalaantje op De Kleine Aarde zijn nog zacht van de winterregens. De vrachtwagen kan niet tot bij de teeltpercelen komen en brengt de champost naar de compostwerf naast de veldschuur. Daarvandaan kruien reclasseringswerkers en tuinwerkers de compost met kruiwagens naar de teeltbedden.

Dit jaar is het moeilijk voor de vrachtwagen om op de werf te lossen, de wielen zakken weg in de zachte bermen. De chauffeur besluit de lading champost midden op het Julianalaantje lossen.  Een indrukwekkende berg blokkeert de doorgang naar de tuin. Met schrik berekenen we hoeveel kruiwagens er nodig zijn om het laantje weer vrij te maken. De chauffeur van Comgoed maakt dit echter vaker mee en roept hulp in. Een grote shovel van een loonwerker aan de Schijndelse dijk komt het laantje oprijden, trekt de vrachtwagen los en schuift de champostberg naar de compostwerf. We zijn onder de indruk van de grote mechanische hulp. Nu met de hand champost naar het vak brengen waar we koolplantjes gaan zetten.

Welkom op de Voedseltuin

Na de IJsheiligen planten we de meeste groenten pas uit, maar de tuinbonen en uien staan er al mooi bij. Je bent welkom voor een wandeling over de paden, heb je de bergen natuurcompost, champost en onze eigen compostbakken gezien?