Over compost en de woelriek

We proberen ons te herinneren waar en wanneer we voor het laatst in de schoolbankjes zaten. Veel tijd om daarover na te denken krijgen we niet. De eerste les moestuinieren begint direct!

Docent Eric van Oijen uit Liempde is ook imker en samen met Martien Tholen bouwt hij een nieuwe bijenhal op De Kleine Aarde. De insectentuin met de hal grenst aan onze voedseltuin. De bijen zijn heel nuttige bewoners op De kleine Aarde. Eric vraagt aan ons wat wij eigenlijk verstaan onder ‘ecologisch tuinieren’. Een groep van acht tuinwerkers van de Voedseltuin Boxtel volgt deze winter de cursus ‘Ecologisch Moestuinieren’.

Wij telen groenten voor de clienten van de Voedselbank voor Boxtel en omstreken. Er is bij ons team grote behoefte aan kennis en vaardigheden. Daarom is het fijn, dat we een cursus ‘Ecologisch Moestuinieren’ krijgen. Vragen en antwoorden volgen elkaar in hoog tempo op. Docent Eric voert ons langs de ecologische basisbegrippen: de natuur als voorbeeld, in je moestuin met de natuur MEEwerken en beginnen bij het begin: bodembeheer!

‘De bodem van je moestuin verdient veel aandacht. Hij staat in voor de verdere ‘carrière’ van je moestuin en verricht het grootste deel van het werk. Wat verwennerij is wel op zijn plaats,’ zegt Eric.

We lachen verbaasd, wij doen toch het grootste deel van het werk? Eric heeft grondmonsters van onze voedseltuin in een glazen pot vermengd met water en laat zien dat onze grond voor meer dan 70 % uit kaal zand bestaat. Die grond, de bodem, vraagt veel aandacht het komende groeiseizoen: oude mest, maar vooral compost , moet de nieuwe groenten in 2019 voldoende voeding gaan geven. En de bodem niet omspitten, maar de compost inwerken met de woelriek.

Wij zijn allemaal vrijwilligers op de tuin, een Syrische landbouwingenieur, hoog opgeleide gepensioneerden, jonge mensen die hun weg in onze hectische maatschappij zoeken. Wij leren allemaal met de woelriek en veel compost de bodem op De Kleine Aarde te verbeteren. Met veel plezier. Heb jij ook zin en tijd mee te komen helpen, meld je aan bij onze tuin: www.voedseltuinboxtel.nl